Vi gjentar suksessen fra i våres og inviterer igjen til konstruksjonskurs i Eurokode 5, tirsdag 10. november 2015. Kurset er rettet mot ingeniører og teknikere som har arbeider med prosjektering. Kurset er en innføring i Eurokode 5 med praktiske beregningseksempler. Kurset er tilpasset deg som ikke har prosjektert trekonstruksjoner før, eller ikke har drevet med prosjektering av trekonstruksjoner på en stund og trenger å friske opp kunnskapene. Invitasjon og program vedlagt her

Vinteren er her og med den får vi tørt inneklima. Dette er vanskelige forhold for gulvene våre. Noen gulv tåler denne perioden helt fint, mens andre sprekker opp. Hva skyldes dette? Hva er det egentlig som skjer med tregulv gjennom årets klimasvingninger? Hva bør vi forvente av bevegelser i et tregulv? Dette, og mye mer vil du få svar på i gulvkurset på Treteknisk. Invitasjon vedlagt her
Norges Byggskole har sammen med næringen utviklet fagskoleutdanningen Treindustriens Fagskole. Utdanningen er en halvårlig fagskoleutdanning som gjennomføres på deltid og kvalifiserer for nøkkelfunksjoner innen skur- og høvellastproduksjon.

Styret i Stiftelsen Norges Byggskole har besluttet å iverksette program for å bidra økonomisk til utvikling av kompetansen i trebasert industri.